El client, amb la seva signatura, accepta expressament al moment de l’entrada a l’establiment i durant tota la seva estada al mateix, totes les normes i condicions recollides en aquest document i s’obliga al seu íntegre compliment.

MESURES ANTICOVID ADOPTADES

CÀMPING LA MOLA

Informació general

Per a poder gaudir d’ unes vacances amb tranquil·litat cal garantir la seguretat sanitària dels nostres clients i del nostre equip de treball. Per això és molt important complir estrictament les directrius i recomanacions de les autoritats sanitàries i es requereix un compromís seriós per totes les parts.

Què he de fer si presento símptomes? Si presentes símptomes queda’t a casa teva per prevenir el contagi de treballadors i altres clients del càmping. Comunica-ho al teu personal sanitari de referència. Si presentes símptomes quan estàs de vacances, has de comunicar-ho urgentment a recepció.

Les premisses generals a aplicar en tots els àmbits són la distància, la neteja de mans i la desinfecció.

Per què és tant important la distància? Si mantenim la distància de seguretat, en cas d’ haver-hi un positiu de Covid 19 o sospitós, no ens veuríem afectats com a contactes propers.

Per què és tant important el rentat de mans i la desinfecció? Doncs per trencar la cadena de contagi si hi hagués alguna persona contagiada no identificada.

Com les aplicarem:

A LA RECEPCIÓ

 • Es limitarà l’entrada a la recepció. El contacte quedarà limitat mitjançant mampares protectores.
 • Es facilitarà líquid desinfectant a l’entrada.
 • L’ equip atendrà sempre amb mascareta.
 • El check-in serà realitzat per una sola persona, que serà la encarregada de fer la inscripció de tots els components del grup o unitat familiar que s’ allotjaran al càmping i per això haurà de facilitar els DNI o passaports de tothom (els documents sempre es retornen després del check-in) i els números de matrícules i models dels vehicles.
 • Per tal d’ evitar desplaçaments a recepció, es facilitarà als clients un telèfon de contacte i el pagament de l’ estada , quan es tracti de bungalow o gaial, es farà a l’arribada.
 • Les claus dels allotjaments es desinfectaran abans de ser lliurades.
 • Es netejaran i desinfectaran les superfícies després de l’atenció a cada client.

ALS ALLOTJAMENTS

 • Es seguirà escrupolosament el protocol de neteja vigent imposat per les autoritats sanitàries.
 • Els allotjaments es netejaran i desinfectaran després de cada estada amb productes certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja a fons de tots els elements manipulables i es substituirà la bossa protectora del comandament a distància de la tv.
 • El rentat de la roba de llit i les tovalloles la durà a terme una empresa externa que garantitzarà les condicions d’ higiene necessàries i exigides per la legislació vigent.

A LES ZONES COMUNES

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries i s’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l’aforament.
 • Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres i serà obligatori l’ús de màscara quan no es pugui garantir aquest distanciament.
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la legislació vigent i s’ utilitzaran productes certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Està prohibit beure directament de les fonts i caldrà netejar-se les mans abans i després del seu ús.

Als Blocs de Serveis

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries. S’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i l’aforament.
 • Es facilitarà gel desinfectant en l’accés.
 • Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de 1,5 Serà obligatori l’ús de mascareta quan no es pugui garantir aquest distanciament.
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la legislació vigent i es realitzarà amb productes desinfectants virucides certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com a aixetes, interruptors, passamans, dutxes, portes, manetes, etc.

AL BAR I A LA BOTIGA

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel S’informarà amb cartellera de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l’aforament.
 • Es facilitarà gel desinfectant a l’ entrada.
 • L’equip atendrà sempre amb mascareta.
 • Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres. Serà obligatori l’ús de mascareta quan no es pugui garantir aquest distanciament.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants virucides certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com portes i manetes, vidres, prestatgeries, taulell, etc.
 • Després de cada servei es procedirà a netejar i desinfectar les superfícies utilitzades (taules, taulell, cadires, barra, etc.)