Càmping

Per reservar parcel · les de càmping no demanem cap quantitat de diners per avançat.

Només necessitem saber el dia d’arribada, el nombre de persones i l’estada aproximada.

Gaials i bungalous

La reserva és personal i intransferible.

Disponibilitat: Contacti amb el nostre departament de reserves , a través de telèfon o correu electrònic, per poder comunicar-li les dates disponibles.

ESTADES INCOMPLETES 

Encara que l’ arribada sigui posterior o la sortida sigui anterior a la data contractada, es facturarà la totalitat de la reserva.

Pagaments

Dipòsit de reserva:

  • Temporada mitjana i baixa: pagament de l’import d’una nit.
  • Temporada alta: avançament del 40% de l’import de l’estada.

Els imports han de ser abonats en un termini no superior a 8 dies a comptar de la data de la sol·licitud de la reserva.

Els pagaments es realitzaran mitjançant transferència al compte que es comunicarà en el moment de formalitzar la reserva.
L’import que resti per pagar s’abonarà en efectiu a l’ arribada al càmping.

Només disposem del servei de pagament amb targeta durant els mesos de Juliol i  Agost.

Anul·lació

  • Si s’anul·la amb més de 15 dies d’anticipació de l’arribada del client es torna el 90% de la fiança.
  • Si s’anul·la entre 7 i 15 dies abans de l’arribada, es retorna el 50% de la fiança.
  • Si s’anul·la amb menys de 7 dies no es retorna la fiança.